Slide 0Slide 3Slide 1Slide 2Slide 6Slide 7Slide 8Slide 5Slide 4
Rámeček

Zbraslavská zámecká myslivna je nemovitá kulturní památka
hlavního města Prahy renesančního původu. První zmínka o objektu
pochází již zroku 1564, z tohoto nejstaršího období je v celé původní
nedotčené podobě dochováno překrásné klenuté sklepení.
V hospodářské části dvora stojí dřevěný špýchárek z roku 1622.
V letech 1793 – 1794 byly obytné části domu přestavěny
v pozdně barokním až klasicistním stavebním slohu.
Dům má své nezaměnitelné kouzlo, šarm a neopakovatelnou
atmosféru, spoustu tajemných zákoutí lidové historické architektury
– genius loci, vše je naprosto jedinečně dochováno v původním stavu.